Hội đồng quản trị

Công bố thông tin miễn nhiệm Thành viên HĐQT
Công bố thông tin miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Vạn Tiến và Lê Văn Hưng do có Đơn từ nhiệm.
Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000059303