Windows and Office

Hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2024
Nghị quyết HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2024
Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 23/03/2024
Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 23/03/2024
CBTT Nghị quyết HĐQT số 02 và 03/2024/NQ-HĐQT ngày 13/01/2024
CBTT Nghị quyết HĐQT số 02 và 03/2024/NQ-HĐQT ngày 13/01/2024
Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023
Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023
Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 20/04/2023
Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 20/04/2023
Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT và 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023
Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT và 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023
CBTT Bổ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT
Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Minh Huy và bà Võ Thụy Vân Khanh (nhiệm kỳ 2022-2027), miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Triêm do hết nhiệm kỳ
Biên bản và Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Biên bản bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027
Biên bản và Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Biên bản bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027
Công bố thông tin Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Xuân
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Xuân


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002167823