Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công bố Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản
NTH công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Danh sách ứng cử/đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Danh sách ứng cử/đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NTH công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP thủy điện Nước Trong tổ chức ngày 25/04/2019


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001006255