Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NTH công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP thủy điện Nước Trong tổ chức ngày 25/04/2019


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000059273