Windows and Office

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký; Điều lệ Công ty
- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký; - Điều lệ Công ty
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công bố Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản
NTH công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002167652