Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
NTH công bố Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
Báo cáo tài chính Quý 2/2020 và Giải trình biến động LNST quý 2/2020
NTH công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2020 và Giải trình biến động LNST quý 2/2020
Báo cáo tài chính quý 1/2020 và Giải trình LNST quý 1/2020
Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 1/2020 và Giải trình LNST quý 1/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019
BCTC Quý 4/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2019
BCTC Quý 4/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2019
BCTC Quý 3/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2019
NTH công bố BCTC Quý 3/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2019
NTH đính chính về Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2019
BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019
NTH công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019
NTH công bố BCTC quý 2/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2019
CTCP Thủy điện Nước Trong công bố BCTC quý 2/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2019
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000149527