Báo cáo tài chính

BCTC Quý 4/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2019
BCTC Quý 4/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2019
BCTC Quý 3/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2019
NTH công bố BCTC Quý 3/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2019
NTH đính chính về Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2019
BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019
NTH công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019
NTH công bố BCTC quý 2/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2019
CTCP Thủy điện Nước Trong công bố BCTC quý 2/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2019
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000023420