Báo cáo tài chính

BCTC Quý 4/2021 và Giải trình biến động LNST
BCTC Quý 4/2021 và Giải trình biến động LNST
BCTC quý 3/2021 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN
BCTC quý 3/2021 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN
BCTC soát xét 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC soát xét 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC Quý 2/2021 và Giải trình biến động LNST
BCTC Quý 2/2021 và Giải trình biến động LNST
Báo cáo tài chính Quý 1/2021 và Giải trình biến động LNST
NTH công bố Báo cáo tài chính Quý 1/2021 và Giải trình biến động LNST
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
BCTC Quý 4/2020 và Giải trình biến động LNST
NTH công bố BCTC quý 4/2020 và Gải trình biến dộng LNST
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình biến động LNST TNDN
NTH công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình biến động LNST TNDN
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
NTH công bố Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
Báo cáo tài chính Quý 2/2020 và Giải trình biến động LNST quý 2/2020
NTH công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2020 và Giải trình biến động LNST quý 2/2020


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001093403