Windows and Office

Ban lãnh đạo công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022- 2027

Ông Nguyễn Văn Cao     

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đình Thọ    

- Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Võ Thụy Vân Khanh         

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Minh Huy      

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Phong Thành         

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022- 2027

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc          

- Trưởng Ban kiểm soát

Bà Hoàng Thị Thùy      

- Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hữu Quang

- Thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Ngô Trung Dũng

- Giám đốc

Ông Lê Văn Hưng                   

- Phó giám đốc phụ trách Kỹ thuật

Ông Trần Đức Nhật

- Kế toán trưởngLiên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002167754