Công bố thông tin

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (Trần Minh Hòa)
NTH công bố Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Vợ ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT đăng ký bán 152.734 CP
Nguyễn Thị Kim Hoa - người có liên quan đến Thành viên HĐQT - đăng ký bán 152.734 CP
Vợ ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Nguyễn Thị Kim Hoa - người có liên quan đến Thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Con ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Nguyễn Cao Nguyên - người có liên quan đến Thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Báo cáo tài chính quý 1/2020 và Giải trình LNST quý 1/2020
Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 1/2020 và Giải trình LNST quý 1/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NTH công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công bố thông tin miễn nhiệm Thành viên HĐQT
Công bố thông tin miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Vạn Tiến và Lê Văn Hưng do có Đơn từ nhiệm.
Báo cáo thường niên 2019
NTH công bố Báo cáo thường niên 2019
Con ông Nguyễn Văn Cao - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 367.283 CP
Nguyễn Cao Nguyên - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 367.283 CP
Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000059283