Công bố thông tin

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 13, tin tức 1 đến 10 trong 124 tin tức.
BCTC quý 3/2021 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN
BCTC quý 3/2021 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN
Nguyễn Văn Cao - Ủy viên HĐQT - đã mua 29.500 CP
Nguyễn Văn Cao - Ủy viên HĐQT - đã mua 29.500 CP
BCTC soát xét 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC soát xét 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên HĐQT - đã mua 51.000 CP
Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên HĐQT - đã mua 51.000 CP
BCTC Quý 2/2021 và Giải trình biến động LNST
BCTC Quý 2/2021 và Giải trình biến động LNST
Ông Nguyễn Văn Cao - TV HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
Ông Nguyễn Văn Cao - TV HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021
Ông Nguyễn Đình Thọ - TV HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
Ông Nguyễn Đình Thọ - TV HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
Nguyễn Thị Kim Hoa - người có liên quan đến Thành viên HĐQT - đã mua 0 CP
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000923033