Công bố thông tin

Con ông Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 10.000 CP
Nguyễn Xuân Lý - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 10.000 CP
Vợ ông Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 CP
Võ Thụy Vân Khanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 200.000 CP
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT không mua số lượng cổ phiếu đã đăng ký
Ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT không mua số lượng cổ phiếu đã đăng ký
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
NTH công bố Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
Bà Hoàng Thị Thùy - Thành viên BKS đã mua 20.000 CP
Bà Hoàng Thị Thùy - Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đã mua 20.000 CP
Ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
NTH thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguyễn Văn Cao)
Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT đã mua 306.600 CP
Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT đã mua 306.600 CP
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 bằng tiền
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 bằng tiền
Báo cáo tài chính Quý 2/2020 và Giải trình biến động LNST quý 2/2020
NTH công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2020 và Giải trình biến động LNST quý 2/2020


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000149521