Công bố thông tin

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ (Đinh Vạn Tiến)
NTH công bố Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ (Đinh Vạn Tiến)
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ
NTH thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát
BCTC Quý 4/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2019
BCTC Quý 4/2019 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2019
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019 của NTH
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của NTH
Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Công ty
Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Công ty
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan đến Người nội bộ
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan đến Người nội bộ mới (Nguyễn Thanh Xuân) và người không còn là người nội bộ (Võ Hổ) từ 01/01/2020
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ (Nguyễn Văn Cao)
NTH công bố Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ (Nguyễn Văn Cao)
NTH thông báo thay đổi nhân sự
Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2020


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000023418