Công bố thông tin

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020
NTH công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2020
Vợ ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đã mua 12.400 CP
Vợ ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đã mua 12.400 CP
Vợ ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 CP
Nguyễn Thị Kim Hoa - người có liên quan đến Thành viên HĐQT - đăng ký mua 150.000 CP
Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuân làm Giám đốc Công ty cho năm 2021
Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuân làm Giám đốc Công ty cho năm 2021
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 3 năm 2019 bằng tiền
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 3 năm 2019 bằng tiền
Ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đã mua 3.300 CP
NTH công bố Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ (Nguyễn Văn Cao)
Con ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đã mua 170.600 CP
Con ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đã mua 170.600 CP
Con ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
Nguyễn Thị Thùy An - người có liên quan đến Thành viên HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP
Ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
NTH thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguyễn Văn Cao)


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000389468