Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Quý 1/2021 và Giải trình biến động LNST
NTH công bố Báo cáo tài chính Quý 1/2021 và Giải trình biến động LNST
Báo cáo thường niên năm 2020
NTH công bố Báo cáo thường niên năm 2020
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công bố Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020
BCTC Quý 4/2020 và Giải trình biến động LNST
NTH công bố BCTC quý 4/2020 và Gải trình biến dộng LNST
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020
NTH công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2020
Vợ ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đã mua 12.400 CP
Vợ ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đã mua 12.400 CP


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000559692