Windows and Office

Chi tiết tin

Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Người đăng: Admin Thủy điện Ngày đăng: 04/05/2022 Lượt xem: 760

Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1.     Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2.     Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3.     Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

4.     Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban giám đốc

5.     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm  2021

6.     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

7.     BCTC kiểm toán năm 2021

8.    Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

9.    Tờ trình số 19/2022/TTr-BKS của BKS về lực chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2022

10.  Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội

11.   Thẻ biểu quyết 

12.   Phiếu biểu quyết

13.   Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT của HĐQT về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

14.   Thông báo số 21/2022/TB-HĐQT v/v Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

    14a-     Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (dùng cho cổ đông đủ điều kiện tự ứng cử, đề cử)

    14b-    Văn bản Ủy quyền thành lập nhóm cổ đông và Biên bản tổng hợp nhóm ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (dùng nhóm cổ đông).
          + Văn bản Ủy quyền thành lập nhóm cổ đông
          + Biên bản tổng hợp nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (pdf)
          Biên bản tổng hợp nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (word)

    14c-     Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử (pdf).
          Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử (word)

15.   Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

16.   Mẫu phiếu bầu TV HĐQT

17.   Mẫu phiếu bầu TV BKS

18.   Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN2022

19. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

20. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002134746